پنج شنبه, 08 خرداد 1399 - Thursday, 28 May 2020
کد خبـر : 3921
تاریخ انتشار: شنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷:۴۹
دسته: یاداشت
پرینت
ایمیل

♦️خاطرات باران خورده♦️ ♦️حسین دبیرفلک♦️

♦️خاطرات باران خورده♦️     ♦️حسین دبیرفلک♦️

آوای پارسیان :حدودشش سال پیش برای تهیه فیلم مستندی از مشترکات بافتهای تاریخی و فرهنگی ایران و گرجستان با اکیپ گروه چکاوک حسن غلامی به این کشور سفرکردیم...روزی در یک آثارتاریخی بنام ناری قلعه(متعلق به زمان شاه عباس) دراطراف تفلیس پایتخت گرجستان مشغول تهیه فیلم بودیم که یک گروه دانش آموزی از یک مدرسه تفلیس هم جهت بازدیدتاریخی آمدند، بچه ها که به دورما جمع شده بودندفهمیدندمن دربین دوستان، معلم هستم وشروع کردندبه عکس یادگاری... معلم بچه ها مرا دعوت کردبه مدرسه شون...آدرس مدرسه را روی کاغذی نوشتندومن فردای آنروز اکیپ را ترک کردم برای سر زدن به مدرسه...وقتی واردمدرسه شدم قبلا هماهنگی شده بوددرغیراینصورت  نمی توانستم به این راحتی واردمدرسه شوم...خلاصه بااستقبال مدیر روبرو شدم
مدیرمدرسه فرد مسنی بودکه غیراز یک لب تاپ روی میز هیچ چیزی بنام کاغذنداشت...ازکاغذبازی خبری نبود.مرا به یک نوشیدنی خوشمزه (ترخون-نوشیدنی مرسوم آنجاباخاصیت دارویی) دعوت کردو بعدبه کلاس اول ابتدایی برد.همانجا فهمیدم از کلاس اول ابتدایی تا کلاس دوازده دخترا وپسرا دریک محیط ویک کلاس درس می خوانندکم کم که مرا به جاهای مختلف مدرسه می بردشناخت بهتری نسبت به تفاوت مدارس خودمان با یک کشورنیمه اروپایی پیدامی کردم...خلاصه مدیر محترم مرا به دانش آموزان کلاس سوم معرفی کردکه این آقا معلمی ست از ایران...بچه ها همه انگلیسی می دانستند و به من بصورت دسته جمعی خوش آمدگفتندومن هم که مکالمه کامل نمی دانستم بصورتی که مفهوم را برسانم باآنها مکالمه کردم...زنگ خورد...
درمحیط مدرسه همه بچه ها درکنار هم مشغول صحبت بودندو شوخی و خنده...با مدارس خودی درذهنم مقایسه کردم که ما،درمدرسه نمی توانیم دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی فقط پسر را کنارهم دریک محیط نگه داریم ...حتما کنتاکی ایجادمی شود.
درست بود آنها غیرمسلمان بودندولی بچه ها درحین کودکی که آموزش رافرا می گیرندتربیت و انسانیت هم فرا می گیرندوماهمچنان بودجه های هنگفت درزمینه تربیت وپرورش هزینه می کنیم ودرآخر ازجامعه اختلاسگر، فحاش،هتاک،دروغگو وووو زاییده می شود...(یک جای کار می لنگدیاما هدفمندنیستیم)زنگ داخل خورد...وهمه با ادب ونظم خاصی به کلاس رفتند...


مدیرمرا به جهت بازدیدبه کتابخانه مدرسه بردکتابخانه ای که هم متولی مخصوص داشت و هم باکتابخانه ملی ایران بی شباهت نبودوقتی  ایشان مرا به مسئول کتابخانه مدرسه معرفی کرد،کتابدار به انگلیسی مشغول توضیح شدومن هم بالبخندواینکه فهمیدم سرتکان می دادم البته بعضی از توضیحات را نمی فهمیدم  ولی باز سرتکان می دادم امکانات مدرسه مثل زمین بازی و استخرسرپوشیده هم موردبازدیدبود...مدیرمحترم ومهمان نوازمدرسه مرا به کلاس دوازده بردومن هم خودرا جست وگریخته به انگلیسی معرفی کردم آنها نیز  ازقبلها یادگرفته بودندبه انگلیسی ازمهمان خارجی استقبال کنند...نکته اصلی وتفاوت فاحش اینجاست که این دانش آموزان به دلیل آشنایی بازبان خارجه درآینده خیلی کمتردچارمشکل خواهندشدوحالا وزیرآموزش وپرورش ما درایران بهترین طرحش این بوده که زبان انگلیسی را درکودکان قدغن کندبخاطرهمین هم هست که جوانی ورزشکاروشایسته بنام زهرا نعمتی وحتی مربیانش در می مانند...
 اگرزبان بلدباشیم
درمیادین بین المللی حقمان ضایع نمی شودچون برنامه بازیها را بهترمی دانیم...
خاطره مان یهویی رفت جاکارتا

برمی گردیم تفلیس...دراین شهرهمینقدرکه شاه عباس صفوی بدلیل کشتار گرجی ها منفوراست کورش کبیرمحبوب است به همین دلیل نام رودخانه وسط شهر که قلب شهر هم هست، بنام (کوریا) نام گذاری کرده اند
ویک نکته قابل توجه اینکه گرجیها از آثارباستانی وتاریخی شان خوب محافظت می کردندحالا چه دوستشان باشندچه دشمنانشان♦️
اعضای اکیپ : فرزان اسدی_دکترمحمدعلی ریاضی_حسین دبیرفلک_محمدرحیمی_ شاهین دشتی
بامدیریت حسن غلامی

نظر شما؟  
+ 1
مخالفم + 0
Bookmark and Share
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نوشتن دیدگاه