پنج شنبه, 10 مهر 1399 - Thursday, 01 October 2020
کد خبـر : 5176
تاریخ انتشار: جمعه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۳۸
دسته: یاداشت
پرینت
ایمیل

دُگمه"یا"دُکمه":

ازآغازِاختراع یعنی عصربرنزوحدودسه هزار سال قبل ازمیلاد،نمادوصل بوده است.

آوای پارسیان : دگمه(button)اختراع اروپاییان نیست و ازچین بوسیله ترکها ومغولها به آنجا رفت،بزودی چنان شیفته ی آن شدند که عامل مهمی درطراحی لباس شد.بدنبال همین شُهره شدن و گستردگیِ استفاده در "مُدوفَشِن" بود که از طرف کلیسای آن زمان، به "دام شیطان" نامگذاری شد!

ازهمه ی اینها که بگذریم،این وسیله ی بظاهرساده وبی آلایش اماخود همیشه ی تاریخ حلقه ی وصل است ونماد دلدادگی!

این وسیله،شاید از این زاویه کمتر دیده شده باشد...

حسّ قشنگی از یک همراهی،ازیک دوست،ازیک"دوست داشتن"،ازیک همنشینی ساده یِ بی تکلّف وبی دشواری...

درست است که خود از این واسطه ی وصل شدن سودی نمیبرد وبیشتر تنهاست!

اما همینکه دو دلداده،دوهمنام،دوهم ریشه ودوهم جنس را به هم می رساند ومتصل میکند،شاد است وسربلند!

آشکارکننده ی صفات زیبایِ انسانی است...

دُگمه را می گویم...

قدر دُگمه های زندگی را باید دانست،آنان که بی هیچ ادعایی منجی عاطفه ی انسانی اند،مروّج شورِ حیات وعاملِ وصل من وتو به این زندگی، با همه ی کژتابی ها وسختی هاش هستند.

سید کرامت عباسی

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0
Bookmark and Share
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نوشتن دیدگاه