کد خبـر : 424
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵:۰۱

طوفان محصولات نخل های بخش ارم بوشکان را به نابودی کشاند.//تصویر

Bookmark and Share